Autosol Bike Cleaner 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,16 € z DDV

Nov izdelek

Močni in učinkovito čistilo za vaš motocikel

Tag:

Več informacij

Premium čistilno sredstvo na vodni osnovi za čiščenje motocikla. Enostavno odstranjuje maščobe, olja, sol, sledi zavor in vse ostale nesnage. Biološko razgradljiv je povsem varen za uporabo na vseh podlagah.

Navodila za uporabo:
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Napršimo na površino, počakamo nekaj časa in speremo z vodo ali obrišemo s krpo. Če je potrebno si pomagamo z gobo ali krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.