Akcija!
Gtechniq W2 Universal Cleaner Concentrate 500ml

Gtechniq W2 Universal Cleaner Concentrate 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,68 € z DDV

-25%

12,90 € z DDV

66W205

Nov izdelek

Koncentrirani, večnamenski razmaščevalec

Več informacij

W2 je večnamensko čistilno sredstvo za odstranjevanje različnih vrst madežev. Primeren je za uporabo na različnih vrstah materialov kot so tekstil, beton, zunanje pohištvo, usnjem motorni prostori, tapete,… Stedstvo je koncentrirano, mešalno razmerje od 1:1 – 1:120.

Navodila za uporabo:
Sredstvo redčite z vodo, glede na spodnjo tabelo. Napršite na madež, pustite delovati in nato obrišite z mikro krpo ali sperite z vodo.

Karbonska vlakna

10:1

Klimatske naprave

10:1

Menjalniki

10:1

Oksidirana barva

5:1

Stekla

120:1

Preproge

7:1

Maščobe

2:1

Stopalke

5:1

Maske

5:1

Nerjaveče jeklo

20:1

Zunanje pohištvo

20:1

Vinil

10:1

Pokrovi platišč

5:1

Krom

20:1

Orodje

10:1

Tobačne obloge

10:1

Aluminijasta platišča

10:1

Odstranjevanje voskov

5:1

Parno čiščenje

50:1

Motorni prostor

1:1

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Hraniti zunaj dosega otrok. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 +  P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI:  previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško  pomoč/oskrbo.


Povezani izdelki