Znižana cena!
Tuga Chemie Teufels-Reiniger 1L

Tuga Chemie Teufels-Reiniger 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


9,56 € z DDV

-20%

11,95 € z DDV

TR-1-D

Nov izdelek

Močno razmaščevalno sredstvo

Več informacij

Tuga Chemie Teufels-Reiniger enostavno odstranjuje maščobe, odpadno olje, saje, nikotinske madeže, stare zaščitne premaze, katran, voske, silikone in ostale najtrdovratnejše madeže. Primeren je za čiščenje kamionskih cerad, PVC površin, sledi nafte in bencina, zunanjosti vozil in kamionov, rezervoarjev, čiščenje zamaščenih delov, počitniških prikolic in celo betona. Gre za izjemno močno čistilo, katero pa je varno za uporabo.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na ohlajeno površino in pustite nekaj trenutkov, da začne delovati. Za čiščenje zelo umazanih površin si lahko pomagate tudi s kakšno ščetko ali gobico. Ostanek sredstva obrišite z mikro krpo ali sperite z vodo. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 – Povzroča hudo draženje oči. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki