Poorboy's Tornado Pad Cleaner 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,95 € z DDV

PB-TPC-16

Nov izdelek

Čistilo za pranje polirnih gobic

Več informacij

Poorboy's Tornado Pad Cleaner je specialno čistilo za čiščenje polirnih gobic iz mikro vlaken, pene, voln, aplikatorjev ter vseh ostalih pripomočkov za poliranje in nanašanje. Tornado Pad Cleaner zmehča zasušene ostanke politur in voskov ter povrača zmogljivost polirnih gobic. Polirne gobice in aplikatorji bodo ponovno čisti ter imeli zmogljivost kot novi.

Navodila za uporabo:
Napršite Tornado Cleaner direktno na polirno gobico ali aplikator ter pustite delovati par minut, da sredstvo zmehča ostanke past ali voskov. Po potrebi si pomagajte tudi s krtačko za čiščenje gobic. Gobice nato dobro sperite pod tekočo vodo, iz njih iztisnite odvečno vodo ter jih posušite na svežem zraku. Sredstvo lahko uporabljate tudi kot detergent za namakanje gobic. Zmešajte 60ml čistila z 4L vode ter umazane gobice potopite v raztopino za cca. 4 ure. Gobice nato dobro sperite pod tekočo vodo, iz njih iztisnite odvečno vodo ter jih posušite na svežem zraku.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Povezani izdelki