Znižana cena!
Chemical Guys Streak Free Window Clean 3,78L

Chemical Guys Streak Free Window Clean 3,78L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


32,96 € z DDV

-25%

43,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za stekla brez sledi

Tag:

Več informacij

Chemcal Guys Streak Free Window Cleaner je verjetno najboljše čistilo za stekla na tržišču. Popolnoma enostavno odstrani vse vrste nesnage. Odstranjuje mrčes, ostanke vodnega kamna, atmosferska onesnaženja,.... Po čiščenju bo steklo popolnoma brez sledi in vidljivost bo enkratnta.

Prednosti:
- Očiščena površina je popolnoma brez sledi
- Izredna moč čiščenja
- 100% brez amoniaka - zato ej primeren tudi za tonirana stekla
- 100% okolju prijazno sredstvo
- Močno koncentrirano sredstvo (redčimo z destilirano vodo v razmerju 1:3)

Navodila za uporabo: 
Sredstvo po potrebi redčimo z vodo. Napršimo na stekla in zbrišemo s posebno krpico za stekla ali z papirjem za brisanje stekla.


Varnostni napotki:
EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 + P330 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.