Znižana cena!
Meguiar's polirna pasta M101 Foam Cut Compaund

Samo na spletu

Meguiar's M101 Foam Cut Compound 946ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


48,41 € z DDV

-15%

56,95 € z DDV

Nov izdelek

Groba polirna pasta

Category: Grobe paste.
Tag:

Več informacij

Groba polirna pasta za odstranjevanje sledi brušenja in drugih poškodb na laku. Pasta razvita posebaj za evropsko tržišče za poliranje z penastimi polirnimi gobicami. S svojo mikroabrazivno tehnologijo in z zelo finimi brusnimi zrnci ustvarja izjemen lesk na površini laka. Pri poliranju eventuelno nastale holograme (še posebej pri temnih lakih) odstranite z antihologramsko polituro M205. Pasto uporabljamo v kombinaciji z grobimi polirnimi gobicami.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo.
Vsebuje: naftni derivati (C10-C12), destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom, solvent nafta (zemeljsko olje) težka aromatska Pozor: H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Povezani izdelki