Znižana cena!
Meguiar's Interior

Meguiar's Interior kit

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


56,24 € z DDV

-15%

66,16 € z DDV

AMIS66OAK009

Nov izdelek

Komplet za čiščenje notranjosti

Tag:

Več informacij

Vrhunski komplet sa čiščenje, nego in sijaj notranjih površin vašega vozila. Sestavljen je iz skrbno izbranih sredstev za čiščenje plastike, tekstila ter odstranjevanje neprijetnega vonja.

Vsebina kompleta:
- 1x Meguiar's Interior Quik Detailer 473ml čistilo za plastične površine
- 1x Meguiar's Natural Shine Protectant 473ml zaščita za plastične površine
- 1x Meguiar's Carpet Cleaner 473ml čistilo za tekstilne površine
- 1x Meguiar's Odor Eliminator 473ml odstranjevalec neprijetnih vonjav
- 1x Flexipads krpe za nanos in brisanje

Varnostni napotki:

MEGUIARS QUICK DETAILER:
EUH208 Vsebuje: Zmes: 5-kloro-2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on in 2-metil-4-oktil-izotiazolon-3-on (3: 1). Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine v skladu z uredbo o detergentih:  648/2004: <5%: neionske površinsko aktivne snovi, parfumi, mešanica metil kloro izotiazolinon in Metil izotiazolinon (3: 1).

NATURAL SHINE:
EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. | metil 1,2,2,6,6,-pentametil-4-piperidinil sebakat. | bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)sebakat. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine v skladu z uredbo o detergentih 648/2004: 5-15%: alifatski ogljikovodiki. <5%: neionske površinsko aktivne snovi. Vsebuje: parfumi, heksil cinnam-aldehid, citronellol, linalool, 2- (4-terc-butilbenzil) propionaldehid, zmes metil kloro izotiazolinon in metil izotiazolinon (3: 1).

CARPET CLEANER:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestava glede na 648/2004: <5%: neionski tenzidi, EDTA in njene soli. Vsebuje: parfumi, barvila, citronellol, heksil cinnam- aldehida, linalool, d-limonen, 2- (4-terc-butilbenzil) propionaldehid.

ODOR ELIMINATOR:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki