Chemical Guys Tough Mudder Off Road ATV Soap 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


16,95 € z DDV

CWS20216

Nov izdelek

Šampon za pranje zelo umazanih vozil

Več informacij

Chemical Guys Tough Mudder Off Road ATV Soap je šampon za odstranjevanje težje umazanije, blata in ostale nesnage. Zasnovan je za uporabo na štirikolesnikih, motorjih, off-road vozilih in tudi na vseh ostalih vrstah vozil. Šampon lahko nanašate s pomočjo gobe, penilca, visokotlačnega čistilca, krtačo,... Lahko se ga doda tudi vaši najljubši peni, s tem ji povečate moč čiščenja. Tough Mudder nežno razgradi svežo in zasušeno umazanjo, dodani lubrikanti pa poskrbijo, da jo varno odstranite. Dodani aditivi otežujejo sveži umazaniji, da se oprime čiste površine zato bo naslednje pranje bistveno lažje.

Navodila za uporabo:
Zredčite 30-90ml čistila v 20L vode. Vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem, da odstranite vse večje delce umazanije. Vozilo operite od vrha navzdol ter pazite, da se sredstvo na površini ne zasuši. Vozilo nato sperite z vodo in obrišite z mikro krpo. Šampon lahko nanašate tudi s pomočjo nastavka za peno, zredčite 30-90ml šampona z 1L vode in nanesite na vozilo. Pustite delovati par minut in vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem, da odstranite ostanek umazanije in šampona.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki