Znižana cena!
Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax 473ml

Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


13,58 € z DDV

-30%

19,40 € z DDV

66D30116

Nov izdelek

Fina polirna pasta z dodanim voskom za DA stroje

Tag:

Več informacij

Meguiar's DA Microfiber Finishing Wax je fina polirna pasta z dodanim carnauba voskom, kateri zagotavlja izjemno visok sijaj površine. Pasta je zelo enostavna za uporabo. Se ne praši ter se lahko odstranjuje. Do željenega rezultata je mogoče priti že z enim prehodom. Primerna za uporabo z DA polirnim strojem in Meguiar's fino polirno gobico iz mikrofibre. Sestavljena iz kombinacije polimerov, silikonov in carnauba voska.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite manjšo količino paste na fino polirno gobico iz mikrofibre in začnite s poliranjem. Vedno polirajte manjše površine, cca. 40 x 40 cm. Polirajte do želenega rezultata. Po končanem poliranju ostanek paste obrišite s čisto mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: NUC - nafta destilati,destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH208 Vsebuje: 3(2H)-Izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3(2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv.P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P261 Ne vdihavati hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki