Akcija!
Gtechniq Citrus Foam 1L

Gtechniq W4 Citrus Foam 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


14,96 € z DDV

-25%

19,95 € z DDV

W41

Nov izdelek

Visoko peneče predpranje na osnovi citrusov

Več informacij

V nasprotju z ostalimi visoko penečimi predpranju, katera vsebujejo agresivne kemikalije, je W4 Citrus Foam popolnoma pH nevtralna formula, katera odstranjuje vse vrste umazanije, brez da bi poškodovala predhodno nanešen sealant, vosek ali coating. Sestavljena je iz efektivnih razmaščevalcev na osnovi citrusov ter visoko penečih aditivov. W4 Citrus Foam je visoko koncentriran, za uporabo v penomatih (foam lance-ih) se ga lahko redči v razmerju 1:1 – 1:400 ter za uporabo v ročnih penilnikih od 1:1 – 1:25.

Navodila za uporabo: Sredstva nikoli ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Priporočamo uporabo predpranja v kombinaciji z visokotlačnim čistilcem in penomatom. Za lažjo umazanijo, redčite W4 v razmerju 1:400, za večjo umazanijo pa 1:200. Za uporabo z ročnim penilnikom, sredstvo zredčite v razmerju 1:20. Napršite na celotno vozilo in pustite delovati cca. 5 minut. Nato vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem in operite z avto šamponom. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Povezani izdelki