Znižana cena!
Sonax ProfiLine ActiFoam Energy 1L

Sonax ProfiLine ActiFoam Energy 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,96 € z DDV

-25%

15,95 € z DDV

06183000

Nov izdelek

Visoko peneče predpranje

Več informacij

Sonax ProfiLine ActiFoam Energy je visoko učinkovito čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije. Visoka stopnja penjenja omogoča uporabo čistila z namenskimi penilci. Ravno tako je primeren za uporabo kot šampon, odstranjevalec insektov in čistilo za platišča. Zaradi visoke koncentracije ena plastenka čistila zadostuje za cca. 50 pranj. ActiFoam Energy je prijetno odišavljen, pH nevtralen in primeren za uporabo na vseh površinah, tudi na folijah.

Navodila za uporabo:
Zredčite 10 do 20ml čistila z 1L vode za uporabo kot visokopeneče predpranje v nastavku za peno oz. 50 do 80ml čistila z 10L vode za uporabo kot šampon. Vozilo sperite z vodo, da odstranite vse večje delce umazanije ter nato z nastavkom za peno nanesite ActiFoam Energy na celotno vozilo. Pustite delovati 5 do 10 minut ter nato vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem. Nato vozilo operite od strehe navzdol ter ga še enkrat sperite ter posušite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: Vsebuje Laureth Sulfate. H318 – Povzroča hude poškodbe oči. H315 – Povzroča draženje kože. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.  P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. EUH 208 – Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki