Angelwax Blue Rinse 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


22,58 € z DDV

Nov izdelek

Koncentrirano sredstvo za sušenje vozil na osnovi voska

Več informacij

Angelwax Blue Rinse je koncentirano sredstvo za sušenje vozil na osnovi voska. Je zadnji korak pri pranju vozila. Narejen na vodni osnovi z dodatkom voska pomaga pri sušenju vozil, doda sijoč izgled in gladko površino. Ko Blue Rinse pride v stik z površino, ustvari hidrofobno zaščito, katera zagotavlja, da voda ne ostane na površini temveč odteče z vozila. Tako je čas sušenja vozila bistveno krajši. Preprečuje nastanek vodnega kamna.

Navodila za uporabo:
Blue Rinse je koncentrirano sredstvo in ga je pred uporabo potrebno zradčiti z vodo v razmerju 1:5. Vozilo operite in sperite z vodo. Blue Rinse lahko nanesete s pomočjo razpršilke ali penomata (foam lane). Počakajte par minut in nato raztopino sperite z vozila. Ostanek vode obrišite z namensko mikro krpo za sušenje vozil.

Nasvet: Po končanem sušenju, za večji sijaj in zaščito, nanesite še quick detailer Angelwax QED.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Nevrano: H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

Povezani izdelki