Znižana cena!
Meguiar's M105 Ultra Cut Compaund

Meguiar's M105 Ultra Cut Compound 946ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


51,26 € z DDV

-10%

56,95 € z DDV

M105

Nov izdelek

Groba polirna pasta

Category: .
Tag:

Več informacij

Meguiar's-ova Groba pasta za odstranjevanje sledi brušenja gradacije do 1200. Učinkovito odstranjuje praske in ustvarja manj hologramov. Uporabimo jo lahko namesto M101, kadar poškodbe laka niso tako močne. Pasta zagotavlja srednje močno odrezavanje in srednji lesk. Za doseganje še boljšega leska in popolno odstranjevanje hologramov uporabimo pasto Meguiar's M205. Uporabna za vse vrste lakov. Popolnoma brez silikona.

Varnsotni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo. Vsebuje: NUC - solvent nafta srednja alifatska. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.