Chemical Guys Hybrid V7 Tire Shine 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


18,06 € z DDV

-33%

26,95 € z DDV

TVD80816

Nov izdelek

Premaz za plastiko in gumo z visokim sijajem

Category: .
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Hybrid V7 Tire Shine je tretji izdelek v seriji Hybrid V7. Tako kot detailer in šampon tudi Tire Shine zagotavlja ekstremen sijaj vseh gumijastih in plastičnih površin. Izdelek je zasnovan na oljni osnovi. Obnavlja zbledele površine ter preprečuje ponovno bledenje le teh. Optični povečevalci sijaj ustvarjajo neprekosljiv sijaj ter obstojnost, saj se sredstvo vpije globoko v površino. Površina po nanosu ni mastna ter ne privlači umazanije.

Navodila za uporabo:
Za najboljše rezultate površino pred nanosom dobro očistite in razmastite. Priporočamo uporabo razmaščevalca Chemical Guys Wipe Out. Napršite Tire Shine direktno na aplikator ter v enakomernem sloju nanesite na površino. Za večji sijaj lahko po 10 minutah nanesete še dodaten sloj sredstva.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.