Chemical Guys Black On Black 312g

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,95 € z DDV

AIR_SPRAY_1

Nov izdelek

Sprej za obnovo črnih plastičnih površin

Category: .
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Black On Black hitro in učinkovito povrne sijaj zbledelim črnim plastičnim površinam. Sredstvo se na površini popolnoma posuši in ni mastno, kar tudi preprečuje nabiranje umazanije na zaščiteni površini. Zaradi oblike je idealen za zaščito vseh težko dostopnih mest. Dodani UV blokerji ščitijo površino v vseh vremenskih razmerah. Odvečno sredstvo, katero nanesete na lakirane površine ali stekla je zelo enostavno za odstranjevanje. Black On Black je primeren tudi za uporabo na pnevmatikah.

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom dobro očistite in popolnoma posušite. Enakomerno napršite sredstvo po površini in pustite, da se popolnoma posuši. Po potrebi nanesite še dodaten sloj sredstva.

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.