Chemical Guys Watermelon Scent 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,74 € z DDV

Nov izdelek

Osvežilec zraka in odstranjevalec neprijetnih vonjav

Category: .
Tag:

Več informacij

Osvežilec zraka prijetnega vonja po lubenici. Dolgotrajen vonj zagotovljen! Odstranjuje tudi neprijetne vonjave v vašem vozilu kot so cigarenti dim, vlaga,... Traja tudi do 5 x dlje od konvencionalnih dišav za vozilo. Dišava je koncentrirana in jo lahko redčimo z vodo.
Primeren je tudi za uporabo doma, v plovilu, pisarnah,...

Navodila za uporabo:
Napršite osvežilec na skrito mesto (pod sedež). Zaradi zelo močnega vonja, ne pretiravajte z nanosom. Nikoli ne pršite na sedeže ali tekstil. Sredstvo je brezbarvno in vsebuje olja. Ne pušča sledi. V primeru premočnega vonja lahko sredstvo zredčite z vodo.

Varnostne napotki:
EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 + P330 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Izprati usta. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.