Chemical Guys Ecosmart 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


24,95 € z DDV

Nov izdelek

Visoko koncentrirano sredstvo za brezvodno čiščenje

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Ecosmart je okolju prijazno, brezvodno, visoko koncentrirano sredstvo za čiščenje vozil. Opere, povoska, povrne sijaj in zaščiti v enem koraku! Je eno izmed najvišje koncentriranih sredstev za brezvodno čiščenje z mešalnim razmerjem 1:8. Zagotavlja lep sijaj in zaščito na vseh zunanjih površinah vozila. Hitro zmehča umazanijo ter okoli nje in laka ustvari zaščitni sloj, ki preprečuje poškodbe in praske pri odstranjevanju. Za seboj ne pušča nikakršnih sledi, prask ali vodnega kamna. Vsebuje UVA in UVB zaščitna sredstva, ki ščitijo vozilo pred škodljivimi sončnimi žarki. Primeren za čiščenje lakiranih površin, stekla, inox-a, kroma, ogljikovih vlaken,...

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Sredstvo zmešajte z vodo v razmerju 1:8 in raztopino nalijte v razpršilko. Priporočamo uporabo razpršilke z dvojnim delovanjem Kwazar Mercury Pro 1L. Bogato napršite sredstvo tako na površino kot tudi mikro krpo. Obrišite umazano mesto, ne drgnite in ne uporabljajte prevelikega pritiska. Za čiščenje naslednjega dela vozila, mikro krpo obrnite na čisto stran in ponovite postopek. Za čiščenje celotnega vozila, priporočamo uporabo večih mikro krp.

Varnostni napotki:
EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki