Znižana cena!
Chimigal Wash & Lux Blu čistilo

Chimigal Wash & Lux Blu čistilo 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


8,52 € z DDV

-30%

12,18 € z DDV

Nov izdelek

Univerzalno čistilno sredstvo za brezvodno čiščenje

Tag:

Več informacij

Okolju prijazno sredstvo za čiščenje vozil, plovil, avtodomov, avtobusov, počitniških prikolic prikolic,... brez uporabe vode. Sredstvo je biološko razgradljivo več kot 90%. Unikatna formulacija skrbi za hitro in enostavno čiščenje vašega vozila v enem koraku. Dovolj močan da odstranjuje tudi trdovratne umazanije. Povsen varen za uporabo na vseh površinah, kot je guma, plastika, kovine,... Dodane ima posebne dodatke, ki površine ščitijo pred zunanjimi uplivi. Nanašamo ga enostavno z mikrokrpo.

Navodila za uporabo: Sredstva nikoli ne uporabljajte na blatnih ali zelo umazanih vozilih. V tem primeru je potrebno večje delce odstraniti z vodo. Napršite čistilo na površino vozila in mikro krpo ter odstranite umazanijo. Za čiščenje celotnega vozila, priporočamo uporabo večih mikro krp.

Varnostne mere:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! 
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.