Znižana cena!
Chimigal Wash & Lux Verde polish

Chimigal Wash & Lux Verde polish 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


8,52 € z DDV

-30%

12,18 € z DDV

Nov izdelek

Polirno sredstvo za visoki sijaj

Tag:

Več informacij

Polirno sredstvo za nanos po čiščenju laka z Chimigal Wash & Lux Blu čistilom. Sredstvo odpravlja nepravilnosti pri pranju ter zagotavlja visoki sijaj. Nanašamo ga z mikro krpo. Lahko ga uporabljamo na vseh zunanjih površinah kot so lak, plastika, krom, stekla, guma,...

Navodila za uporabo:
Pred nanosom površino dobro očistite in ohladite. Napršite sredstvo na mikro krpo in na površino vozila ter obrišite do sijaja.

Varnostne mere:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! 
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

 

Povezani izdelki