Chemical Guys Wrap Detailer 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,95 € z DDV

SPI21716

Nov izdelek

Čistilo in zaščita za folije ter tekočo gumo

Več informacij

Wrap Detailer je posebno sredstvo za čiščenje in zaščito mat in svetlečih folij ter nalepk na vozilih. Varno odstranjuje umazanijo, prah in prstne odtise, dodani UV blokerji pa preprečujejo bledenje folij. Preprečuje prezgodnje staranje in obrabo površine. Wrap Detailer je primeren za uporabo na vseh tovarniških in naknadno dodanih folijah ter površinah prevlečenih s tekočo gumo. Posebna formula izdelka je izjemno enostavna za uporabo ter preprečuje nastanek prask.

Navodila za uporabo:
Plastenko dobro pretresite. Vedno nanašajte le na ohlajeno površino. Napršite sredstvo na površino ter obrišite s čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite do suhega.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.