Gyeon Q²M Leather Cleaner Mild 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

Q2MLCM500

Nov izdelek

Blago čistilo za usnjene površine

Tag:

Več informacij

Gyeon Q²M Leather Cleaner Mild je nežno ampak učinkovito čistilo za usnjene površine. Zasnovano posebej za čiščenje površin zaščitenih z Gyeon Q² Leather Shield ter za pripravo površine pred nanosom omenjene zaščite. S površine odstranjuje lažje umazanije, oljne madeže, maščobe in lažji  prenos barve. V nasprotju z nekaterimi čistili na trgu, Q²M Leather Cleaner Mild ne vsebuje mehčalcev ali vlažilnih aditivov in za seboj pušča čisto površino, pripravljeno na nanos zaščitnega premaza. Primeren je tudi za redno čiščenje površin.

Navodila za uporabo:
Površino pred čiščenjem posesajte, da odstranite vse večje delce umazanije. Čistilo lahko uporabljate v kombinaciji z vodo, tako povečate penjenje čistila in obseg čiščenja. Priporočamo uporabo čistila v kombinaciji z Gyeon Q²M Leather Brush. Čistite sekcijsko, nikoli čistila ne nanašajte na celo površino naenkrat. Ostanek čistila obrišite z čisto mikro krpo ter z ravnimi gibi/brisanjem. Za maksimalen učinek priporočamo uporabo treh mikro krp; prvo za 'grobo' brisanje, drugo (priporočamo, da je krpa vlažna) za odstranjevanje pene in ostankov čistila ter tretjo (suho) za sušenje površine. Po končanem čiščenju priporočamo še zaščito z Gyeon Q² Leather Shield ali Q² Leather Coat.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. EUH 208 – Vsebuje oranžno olje. Lahko povzroči alergijski odziv. VIN: ES/648/2004: 5% - < 15% neionske površinsko aktivne snovi, < 5% EDTA in njene soli, dišave (Benzyl benzoate, Linalool).

Povezani izdelki