Gtechniq I2 Tri-Clean 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


18,95 € z DDV

I205

Nov izdelek

Antimikrobsko čistilo

Category: Čiščenje.
Tag:

Več informacij

I2 Tri-Clean je večnamenski, pH nevtralen izdelek za notranjo uporabo, kateri odstrani 99,9% bakterij in neprijetnih vonjev. Razvit v sodelovanju z vodilnim podjetjem antibakterijske in antimikrobne tehnologije BioCote®, I2 zagotavlja, da je površina po čiščenju higienična in čista. I2 vsebuje tudi resnične odstranjevalce neprijetnega vonja in ne le arome, ki vonj le prekrije. Odstranjuje tudi lepljive madeže, kateri privlačijo prah in umazanijo.

Navodila za uporabo: Izdelek lahko uporabljate na vseh notranjih površinah vozila kot so usnjeni sedeži, armaturne plošče, vratni paneli, preproge in strop. Napršite sredstvo direktno in površino in očistite s pomočjo čiste mikro krpe.

POZOR: Pred uporabo natančno preberite navodila. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki