Chemical Guys Mat Renew Rubber + Vinyl Floor Mat Cleaner & Protectant 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilno / negovalno sredstvo za gumijaste predpražnike

Category: Čiščenje.
Tag:

Več informacij

Chemical Guys Mat Renew hitro in učinkovito čistilni in negovalno sredstvo za čiščenje in obnovo gumijastih tepihov, gumijastih tal in stopalk. Odstranjuje umazanijo in blato, za seboj pa pušča mat izgled. Ne vsebuje silikonov, kar pomeni, da površina po čiščenju ne drsi in ni svetleča. Mat Renev je popolnoma biorazgradljiv in prijazen do okolja. Preprečuje bledenje, razbarvanje in popokanje gume. Odstranjuje težjo umazanijo in blato v sekundah. Tepihi in ostale pivršine po čiščenju dobijo originalen, tovarniški videz.
Navodila za uporabo:
Tepih najprej sperite z vodo, da odstranite večje delce umazanije. Napršite sredstvo direktno na površino, podrgnite s krtačko in sperite z vodo, obrišite z mikro krpo ali spihajte s kompresorjem.
Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki