TORNADOR® SNOW 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,95 € z DDV

Nov izdelek

Aktivna pena za  intenzivno čiščenje

Tag:

Več informacij

Visoko učinkovita aktivna pena za čiščenje vseh vrst površin v vozilu. Čisti hitro, brez sledu. Odlično odstranjuje vse vrste madežev. Še posebaj je primerna za odstranjevanje madežev iz tekstilnih sedežev in tepihov. Pena ni primerna za čiščenje pleksi stekla. Primerno za uporabo za uporabo na steklenih površinah, plastiki, kovini in drugje.

Navodila za uporabo:
Dobro pretresemo in napršimo na površino. Počakamo nekaj časa. Zbrišemo z mehko in čisto krpo, ki ne pušča sledi.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.Povezani izdelki