Znižana cena!
Meguiar's pasta M205 Ultra Finishing Polish

Samo na spletu

Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish 946ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


51,26 € z DDV

-10%

56,95 € z DDV

Nov izdelek

Fina polirna pasta

Category: Fine paste.
Tag:

Več informacij

Meguiar's fina polirna pasta je rezultat najnovejše tehnologije za ustvarjanje globokega sijaja in za odstranjevanje nastalih hologramov iz površine. Primerna je za vse lake. Trajno odstrani manjše praske in holograme. Površinam povrne globok sijaj in je izredno enostavna za nanašanje. Uporabljamo jo v kombinaciji z finimi polirnimi gobicami.

Varnsotni napotki:

Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo. Vsebuje: NUC - solvent nafta srednja alifatska. Pozor: H373 Lahko Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenost: živčevje EUH208 Vsebuje: 3 (2H)-izotiazolon, 5-kloro-2-metil-, mešanica z 2-metil-3 (2H)-izotiazolon. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P101 Če potrebujete zdravniško pomoč pokažite embalažo ali etiketo. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki