Znižana cena!
P&S Renny Doyle Double Black Ego Maker Compound 946ml

P&S Renny Doyle Double Black Ego Maker Compound 946ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


36,52 € z DDV

-15%

42,97 € z DDV

PS-A22Q

Nov izdelek

Groba polirna pasta za strojno poliranje vozil

Tag:

Več informacij

Renny Doyle je zadnjih 25 let titan v svetovni detailing industriji. V tem času je prepotoval cel svet in delil svoje znanje z nešteto detailerji, zbiratelji, podjetniki in znanimi osebami. Vsi izdelki P&S Renny Doyle Collection so razviti v sodelovanju z Renny Doyle-om na podlagi njegovega znanja in izkušenj.

Renny Doyle Double Black Ego Maker Compound je vrhunska groba polirna pasta za odstranjevanje sledi brušenja, večjih prask, oksidacije in ostalih nepravilnostih na laku. Deluje hitro, enostavno in predvsem učinkovito. Primerna je za uporabo z vsemi rotacijskimi polirnimi stroji oz. stroji z prisilnim vrtenjem. Primerna je tudi za uporabo v ličarskih delavnicah saj ne vsebuje voskov, polnil ali silikonov.

Navodila za uporabo:
Nanesite par kapljic v velikosti graha na fino polirno gobico. Začnite polirati z nizkimi obrati. Ko se pasta začne razgrajevati obrate povečajte in polirajte dokler pasta ne izgine s površine. Spolirano površino nato obrišite z mehko in čisto mikro krpo ter površino zaščitite z zaščitnim premazom.

Varnostni napotki:
Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 – Povzroča draženje kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki