K2 Plastic Doctor 28g

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,70 € z DDV

Nov izdelek

Dvokomponentno super lepilo

Category: Home.
Tag:

Več informacij

Profesionalno dvokomponentno epoksi lepilo za plastiko. Primerno za permanentno lepljenje raznih
plastičnih materialov, kovinskih elementov, keramike, lesa, usnja, stekla. Odporen na vodo.
Obe komponenti sta uporabni za lepljenje v 3 do 5 minutah. Lepilo se strdi v 10 minutah in zalepi
popolnoma v 2 urah. Maksimalna trdnost se doseže v 24 urah. Temperaturno območje: -40 do +121C.
Nizke temperature podaljšujejo čas strjevanja. Ni primerno za lepljenje polietilena in polipropilena.

Navodila za uporabo:
Površine morajo biti pred lepljenjem čiste in suhe. Če jih obrusimo zagotovimo boljše rezultate.
Odstranimo pokrovček, ki se drži lepila. S pomočjo noža naredimo odprtino na obeh komponentah.
S pomočjo injekcije počasi stisnemo obe komponente na karton ali drugo površino, ki jo potem
lahko zavržemo. Komponenti premešamo z čisto kovinsko ali drugo paličico. Nanesemo na
površino, ki jo želimo zalepiti inj močno stisnemo s spojko ali lepilnim trakom. Višek lepila takoj
odstranimo. Lepilo zapremo s pokrovčkom, ki smo ga prej odstranili. Zmanjšamo tlak na injekciji.

AKTIVATOR Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 – Povzroča draženje kože. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 – Povzroča hude poškodbe oči. H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405 – Hraniti zaklenjeno. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje; metil metakrilat, tozil klorid, metaakrilna kislina

LEPILO: Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 – Povzroča draženje kože. H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405 – Hraniti zaklenjeno. P501 – Odstraniti vsebino/

Povezani izdelki