K2 Vena 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,95 € z DDV

K2G141

Nov izdelek

Hidrofobni premium šampon

Category: Home.
Tag:

Več informacij

K2 Vena je ekstremno efektiven  visoko koncentriran šampon za pranje vozil, namenjen za najzahtevnejše uporabnike. Popolnoma varen za uporabo na vozilih, ki so povoskani ali premazani z keramično zaščito. Stabilna dolgotrajna pena zagotavlja izjemen učinek čiščenja. Ima zelo prijeten vonj zato čiščenje postane užitek.  Šampon ustvari tanko hidrofobno zaščito, ki izjemno učinkovito odbija vodo in umazanijo, kar zagotavlja zaščito površine in izjemno sijočo površino.

Navodila za uporabo:
Vozilo dobro ohladimo. Šampona nikoli ne nanašamo na vročo površino. Grobo umazanijo odstranimo z visokotlačnim čistilcem. Redčimo z vodo v razmerju 1 pokrovček na 10L vode. V kolikor želimo maksimalen samo sušilni učinek redčimo v razmerju 5 pokrovčkov na 10L vode. Na površino nanašamo z gobo ali rokavico. Priporočamo dvo vedrni sistem pranja in nanos z mikro gobo ali rokavico. Na koncu dobro speremo z vodo in posušimo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-,N-(C8-18(sode) in C18 nezas. acil) derivati, hidroksidi, notranje soli; D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi; ocetna kislina. Nevarno: H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - < 15%: amfoterne površinsko aktivne snovi; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, kationske površinsko aktivne snovi; parfumi, konzervansi (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

Povezani izdelki