Gtechniq Panel Wipe 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,90 € z DDV

66PW05

Nov izdelek

Čistilo za odstranjevanje polirnih past

Tag:

Več informacij

Gtechniq Panel Wipe  je zasnovan za odstranjevanje ostankov polirnih past pred nanosom zaščitnih premazov kot so C1 Crystal Lacquer, C5 Wheel Armour, EXO, Crystal Serum in ostali. Sredstvo odstrani vse ostanke past in olj ter omogoči maksimalen oprijem zaščitnega premaza na površino. Panel Wipe je mešanica čistih alkoholov in aromatičnih topil, zasnovanih za zagotavljanje 100% čiste površine pred nanosom zaščite. Ne vsebuje dišav ali barvil.

Navodila za uporabo: Zagotovite, da je površina pred nanosom hladna na otip. Priporočamo, da sredstvo najprej preizkusite na skritem mestu in se prepričate da je sredstvo kompatibilno z lakom vozila. Panel Wipe napršite direktno na površino in dobro prebrišite s čisto in kvalitetno mikro krpo. Po potrebi postopek ponovite. Ne uporabljati na vinilu in zaščitnih filmih/folijah za barvo. Hraniti na hladnem in suhem mestu.

NEVARNO: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. Uporabiti električno opremo odporno proti eksplozijam. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. NE izzvati bruhanja. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.


Povezani izdelki