Labocosmetica Energo 250ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

LAB08

Nov izdelek

Tag:

Več informacij

Enegro je učinkovit odstranjevalec vodnega kamna in ostankov kislega dežja z kovinskih in steklenih površin. Zelo pogosto se sledi vodnega kamna ne da odstraniti z normalnim poliranjem, Energo je eden redkih izdelkov, kateri se uspešno kosajo z odstranjevanjem teh depozitov. Njegova posebna gelasta formula omogoča, da izdelek nanesete le na mesto, kjer ga dejansko potrebujete. Zahvaljujoč tej formuli je Energo primeren tudi kot primer pred nanosom zaščitnih premazov za steklo, saj učinkovito odstranjuje in razmasti vse depozite na steklenih površinah.

Navodila za uporabo:
Vozilo dobro operite in posušite. Napršite Energo direktno na poškodovano površino ter pustite par trenutkov, da sredstvo začne delovati. Pri čiščenju si lahko pomagate tudi z mikro krpo ali gobo. Površino po končanem čiščenju sperite z vodo, da nevtralizirate površino.

Varnostni napotki: 
Vsebuje: Amonijev hidrogendifluorid, Žveplova kislina, Oleylamine, ethoxylated Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Povezani izdelki