Labocosmetica Veritas 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,95 € z DDV

LAB001

Nov izdelek

Sredstvo za pripravo površine

Tag:

Več informacij

Veritas je posebno čistilo, katero se uporablja pred nanosom zaščitnega voska, sealanta in predvsem keramične zaščite. Veritas očisti in razmasti vseh olj (parafinskih in sintetičnih) ter ostankov polirnih past brez, da bi poškodoval barvo. Veritas, v nasprotju z IPA (izopropilni alcohol), s površine ne izhlapi in je zato primeren tudi za uporabo v poletnih mesecih. IPA mešanica se navadno uporablja za odstranjevanje ostankov polirnih past pred nanosom zaščite, je pa popolnoma nemočen pred prijemanjem prahu. Veritas zato vsebuje posebne antistatične sestavine, katere zagotavljajo popolnoma čisto površino tudi po čiščenu. Čiščenje površine s tem produktom zagotavlja bistveno boljši oprijem zaščitnih molekul, kar zagotavlja daljšo obstojnost premaza. Poleg vsega tega je Veritas nepogrešljivo čistilo vseh detailerjev. V kolikor se med nanosom keramičnega premaza kaj zalomi oz. če premaz pozabite odstraniti lahko v Veritas namočite semiš krpico ter v eni uri po nanosu premaz odstranite oz. odpravite nepravilnost. Zahvaljujoč posebni formuli lahko Veritas uporabljate tudi kot kontrolno sredstvo za ugotavljanje hidrofobnosti keramičnih premazov. Uporaba napačnega šampona lahko namreč na površini ustvari sloj, kateri preprečuje odtekanje vode. Veritas ta sloj brez težav odstrani brez, da bi poškodoval predhodno nanešeni premaz. Primeren je tudi za odstranjevanje ostankov lepil.

Navodila za uporabo:
Veritas vedno nanašajte le na ohlajeno površino. S pomočjo razpršilke nanesite Veritas na površino in nežno obrišite z mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in površino obrišite do suhega. Veritas se na površini ne sme zasušiti.

Varnostni napotki: 
Vsebuje: Propan-2-ol Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Povezani izdelki