Chemical Guys Trim Clean 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,95 € z DDV

TVD11516

Nov izdelek

Odstranjevalec sledi polirnih past in voskov

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Trim Clean je nepogrešljiv odstranjevalec sledi polirnih past in voskov iz črnih ABS plastičnih in gumijastih površin. Površina po čiščenju ponovno postane kot nova. Odličen je za uporabo na teksturni plastiki, porozni gumi in tudi gladkih površinah vozil. Sredstvo je popolnoma varno za uporabo. Trim Clean je primeren tudi kot razmaščevalno sredstvo pred nanosom zaščitnega premaza oz. dresinga.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Sredstvo vedno najprej preizkusite na skritem mestu. Napršite Trim Clean direktno na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva. Sredstvo lahko nanesete tudi s pomočjo aplikatorja ali gobice. 

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki