Znižana cena!
Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating 30ml

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating 30ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


39,96 € z DDV

-20%

49,95 € z DDV

ANG54168

Nov izdelek

Keramična zaščita za platišča in zavorne čeljusti

Tag:

Več informacij

Angelwax Enigma Legacy je keramični premaz za zaščito temperaturno obremenjenih površin ko so platišča in zavorne čeljusti. Zaradi zelo enostavnega uporabe je primeren tako za profesionalne detailerje kot tudi za entuziaste. Površina po nanosu postane sijoča ter odporna na zavorni prah, kontaminacijo ter cestno umazanijo. Ščiti barvane zavorne čeljusti pred bledenjem. Površina, zaščitena z keramičnim premazom, je tudi zelo enostavna za čiščenje in vzdrževanje. Uporaba premaza bistveno zmanjša potrebo po uporabi agresivnih čistil in pripomočkov. Obstojnost premaza je cca. 12 mesecev.  Za sušenje premaza ne potrebujete IR luči.

Navodila za uporabo:
Površina naj bo pred nanosom premaza primerno pripravljena in razmaščena. S priložen aplikator nanesite par kapljic premaza ter ga s križnimi gibi enakomerno razmažite po površini. Pustite cca. 2 minuti (pri temperaturi cca. 20oC), da se premaz dobro sprime s površino ter ga nato obrišite z kvalitetno in čisto mikro krpo. Z novo krpo nato površino še enkrat dobro prebrišite, da odstranite vse morebitne sledi premaza. Svetujemo, da površino dobro pregledate z LED svetilko, da se prepričate, da ste odstranili ves premaz. V kolikor je mogoče vozila ne uporabljajte od 2-4 ure, da ne poškodujete sveže nanešenega premaza.

Varnostni napotki:
Pozor: H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P331 – NE izzvati bruhanja. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.