Chemical Guys Diablo Wheel Cleaner 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

Nov izdelek

Čistilno sredstvo za platišča

Tag:

Več informacij

Okolju prijazno in izredno efektivno sredstvo za platišča brez nadležnega vonja je pH neutralno in 100% varno za uporabo na vseh platiščih. Unikatna tehnologija poskrbi da se umazanija enostavno loči od površine platišča, ph nevtralni gel pa zagotavlja da umazanija enostavno spolzi in površina ostana čista in brez sledi. Diablo gel je edino pH nevtralno sredstvo na trgu in je popolnoma varno za uporabo na vseh platiščih kot so alu, kromirana, barvana, karbonska, poleplnjena.  Lahko ga nanašamo z čopičem, krtačo, ali pa ga napršimo na površino. Sredstvo je koncentrirano zato ga lahko redčimo z vodo po potrebi v odvisnosti od umazanije.

Navodila za uporabo:
Platišče najprej dobro speremo z vodnim curkom in odstranimo težjo umazanijo. Na površino platišča nanesemo čistilo in pustimo delovati nekaj časa, da čistilo oporavi svoje delo. Dobro speremo z vodo. Če je potrebno si pomagamo s specialnimi krtačami za platišča. Sredsvto je visoko konecntrirano in zato ga lahko redčimo z vodo.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte  z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstranit vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.