Akcija!
Infinity Wax Citrus Pre Wash 500ml

Infinity Wax Citrus Pre Wash 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


10,48 € z DDV

-25%

13,97 € z DDV

CIT500

Nov izdelek

Koncentrirano čistilo na osnovi citrusov

Tag:

Več informacij

Infinity Wax Citrus Prewash je močno čistilo za predpranje in odstranjevanje cestnega filma na osnovi citrusov. Brez kakršnih koli težav odstranjuje cestno umazanijo, sol, ostanke insektov, svežo drevesno smolo in maščobe. Obenem pa je popolnoma varen za uporabo in ne odstranjuje predhodno nanešenih zaščitnih premazov. Na površino nanašate s pomočjo razpršilke ali penilca (čeprav se sredstvo ne peni). Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno redčiti z vodo.

Navodila za uporabo:
Sredstva nikoli ne nanašajte na vroče vozilo ali neposredni sončni svetlobi. Ne pustite, da se na vozilu posuši. Pred uporabo redčimo z vodo v razmerju od 1:5. S pomočjo razpršilke nanesemo na površino. Počakamo nekaj časa in dobro speremo z vodo. Priporočamo da po pranju vozilo operete z ph nevtralnim šamponom za ročno pranje. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: Citral; (R)-p-menta-1,8-dien, D-Limonen; Natrijev hidroksid. Nevarno: H319 Povzroča hudo draženje oči. H290 Lahko je jedko za kovine. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki