K2 Prolok Medium (Tip 243)

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,03 € z DDV

Nov izdelek

Srednje močno sredstvo proti odvitju (Medium)

Category: Lepila.
Tag:

Več informacij

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez srednje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere večkrat odvijamo.

NAVODILO ZA UPORABO:
Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez srednje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere večkrat odvijamo. sredstvo se strdi šele ob stiku s kovino.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Vsebuje: Metakrilova kislina, monoester z propan-1,2-diol; 2'-fenilacetohidrazid.
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.