Znižana cena!
Autosol Stain Remover 250ml

Autosol Foil & Matte Cleaner 250ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


8,52 € z DDV

-30%

12,18 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za mat barve, folije in tekočo gumo

Tag:

Več informacij

Autosol Stain Remover je močno čistilno sredstvo za odstranjevanje madežev iz mat barve, folij in tekoče gume. Kombinacija modernih sestavin odstranjuje sledi vodnega kamna, masti, olja, insektov in ostalih depozitov z vseh zunanjih površin vozila. Povsem varen za uporabo.

Navodila za uporabo:
Napršite manjšo količino sredstva neposredno na madež in pustite delovati krajši čas. Z vlažno mikro krpo, s krožnimi gibi in brez pritiska, odstranite madež. Površino obrišite do suhega s čisto in mehko mikro krpo. Ne uporabljati na vročih površinah in neposredni sončni svetlobi.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki