Angelwax Cleanliness 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,73 € z DDV

Nov izdelek

Koncentriran detergent za predpranje na osnovi citrusov

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Angelwax Cleanliness je koncentrirano sredstvo za odstranjevanje trdovratne umazanije kot npr. insekti, cestna umazanija, ptičji iztrebki in ostala kontaminacija. Primeren je za uporabo v penomatih (foam lance-ih) in v klasičnih razpršilkah. Varen za uporabo na vseh zunanjih površinah vozila. Clearliness je visoko peneč, ne vsebuje topil in ne odstranjuje predhodno nanešenih sealantov ali voskov.

Navodila za uporabo: Angelwax Cleanliness je koncentriran detergent zato ga je pred uporabo potrebno zredčiti z vodo. Za odstranjevanje težje umazanije ga zredčite v razmerju 1:1, za odstranjevanje lažje umazanije in redno uporabo pa v razmerju 1:5. Pripravljeno raztopino nalijte v penomat ali razpršilko in v senci nanesite na ohlajeno vozilo. Pustite delovati par minut in ga nato sperite z čisto vodo. Po končanem predpranju vozilo operite z šamponom, npr. Angelwax Fast Foam ali Superior Shampoo.

Nasvet: Na vozilo po pranju nanesite Angelwax Blue Rinse za lažje sušenje in večji sijaj.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože.H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P261 – Ne vdihavati razpršila.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči.P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki