Chimigal Innovation 25kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 8 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 8 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,60 €.


86,93 € z DDV

Nov izdelek

Visoko peneči detergent za delikatno predpranje

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Učinkovit visoko peneči detergent za delikatno predpranje. Izredno je primeren za uporabo v poletnih mesecih, saj njegove inovativne sestavine zagotavljajo povsem varno uporabo. Lošči površino. Primeren za vse vrste vozil. Nanašamo ga z pršili ali visokotlačno črpalko ali posebnimi napravami za ustvarjanje pene ( penilnimi pištolami).

Navodila za uporabo:
Sredstvo redčimo z vodo v razmerju 1:30 do 1:60 za ročni nanos. V kombinaciji z razpršilkami in penomati redčimo v razmerju 1:20 do 40.

Varnostni napotki:
Vsebuje: tetranatrij etilen diamin tetraacetat; maščobni alkohol, etoksiliran
Pozor: H315 – Povzroča draženje kože. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: 5-15%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; alergeni; konzervansi


Povezani izdelki