Ma-Fra Pulicamper 2kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


20,95 € z DDV

H0135

Nov izdelek

Čistilo za avtodome in počitniške prikolice

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Ma-Fra Pulicamper je specialno čistilo za pranje avtodomov in počitniških prikolic. Odstranjuje črne sledi, katere nastanejo zaradi vode katera teče iz tesnil ter za seboj pušča črno sled. Prav tako odstranjuje ostanke insektov, maščob in smoga. Deluje hitro in učinkovito. Je varen za uporabo tako na lakiranih kot polikarbonatskih površinah.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo (v vedro) v razmerju 1:10. Priporočamo uporabo tople vode saj ta pospeši proces čiščenja. Vozilo operite z gobo ali krtačo ter nato sperite z vodo. Sredstva nikoli ne uporabljajte na segreti površini ali neposredni sončni svetlobi. Na površini se ne sme zasušiti.

Varnostni napotki: 
Nevarno. Vsebuje: 2-Aminoetanol Decanol, ethoxylated 2-etilesilsolfato. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Vsebuje Kvartarna spojina. Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki