Comby Max 5kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


21,35 € z DDV

Nov izdelek

Močno dvokomponentno čistilo za pranje

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Izredno močno dvo-komponentno čistilo COMBY MAX je primerno za čiščenje tovornih, dostavnih in osebnih vozil ter delovnih strojev. Sredstvo je izredno visoko koncentrirano, zato je z njim potrebno pazljivo ravnati. Sredstvo rečimo z vodo v razmerjo do 1:100. Uporabljamo ga tudi za čiščenje trdovratnih nečistoč, razmaščevanje in pranje motorjev oz. agregatov. Odlično se obnese za čiščenje kamionskih ponjav, cerad in šotorov.

Navodila za uporabo:
Površino speremo in ohladimo z vodo. Sredstva nikoli ne nanašamo na vročo površino. Dobro pretresemo plastenko in pripravimo delovno raztopino. Mešamo z vodo v odvisnosti od stopnje onesnaženja. Na površino nanesemo z razpršilci. Postimo učinkovati 1-2 minuti in potem dobro speremo z vodo ( v kolikor je potrebno si pomagamo s krtačo.)


Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev hidroksid; C9-C11 alkohol etoksilat (4EO); Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov/embalaže.


Povezani izdelki