K2 Pro Chain Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,30 € z DDV

K2W148

Nov izdelek

Čistilo za verige

Category: Navtika.
Tag:

Več informacij

K2 Pro Chain Cleaner je specialno sredstvo namenjeno hitremu in efektivnemu čiščenju vseh vrst verig motociklov, koles, kartov,... Z lahkoto odstranjuje vse vrste nesnag kot so olja, masti, blato, itd. Deluje hitro in učinkovito brez velikega truda. Sredstvo enostavno napršimo na verigo, počakamo nekaj časa in speremo z tekočo vodo. Za razliko od agresivnih topil je popolnoma varen za vse vrste verig tudi z "O-ringi", "X-Ringi" in "Z-ringi" in tudi za lakirane in gumijaste površine. Odstranjuje vodo in varuje pred korozijo. Z rednim vzdrževanjem, vsaki verigi znatno podaljšamo življenjsko dobo. 

Navodilo za uporabo:
Dozo pred uporabo dobro pretresemo. Napršimo na verigo in zobnike v primerni količini. Počakamo nekaj minut in speremo z tekočo vodo ali obrišemo z krpo. Po čiščenju verigo dobro osušimo. Priporočamo nanos ustrezne masti. V kolikor je ima veriga zelo debel sloj nesnage si lahko pomagamo z ustreznimi krtačami. 

Varnostni napotki:
Vsebuje:  Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov. 1-metoksi-2-propanol Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 
         

Povezani izdelki