Tanner's Preserve krema za usnje 211ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,14 € z DDV

Nov izdelek

Krema za nego usnja

Category: Nega usnja.
Tag:

Več informacij

Prvovrstno sredstvo za nego usnja. Usnjenim površinam površinam povrača mehkobo in kot nov izgled. Primeren za uporabo na vseh usnjenih površinah. Ne masti usnja.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom kreme usnje dobro očistite. Kremo nanesite z aplikatorjem ali mikro krpo in jo dobro vtrite v površino. Pustite par minut, da se krema vpije in nato ostanek obrišite s čisto mikro krpo.

Opozorilo! Ne nanašati na volanski obroč!

Varnostni napotki:
POZOR: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki