Soft99 Glaco Deicer 450ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

S9904165

Nov izdelek

Odmrzevalec stekel z dodano zaščito

Tag:

Več informacij

Soft99 Glaco Deicer je unikaten izdelek na trgu, kateri poleg odmrzovanja stekla poskrbi tudi za zaščito saj steklo po odmrzovanju ne bo ponovni zmrznilo. Nastavljiva šoba omogoča nastavljanje curka glede na debelino ledu. Primeren je za uporabo do -40°C. Je popolnoma biorazgradljiv ter ne vsebuje aerosolov.

Navodila za uporabo:
S stekla predhodno odstranite sneg (v kolikor je steklo zasneženo). Nastavite šobo glede na debelino ledu. Enakomerno ga napršite z razdalje cca. 20cm. Ko se led začne taliti vklopite brisalce oz. obrišite steklo z mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.