Angelwax Revenge 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,95 € z DDV

Nov izdelek

Odstranjevalec insektov

Več informacij

Angelwax Revenge Bug & Insect Remover je hitro in učinkovito čistilo za odstranjevanje insektov in njihovih ostankov z laka, kroma in stekla. Zaradi njegove vodne osnove je popolnoma varen in neškodljiv do voskov, biorazgradljiv ter brez škodljivih topil. Ima prijeten vonj po citrusih. Zelo enostaven in učinkovit za uporabo, le napršite in obrišete. Priporočamo redno uporabo sredstva, saj lahko ostenki insektov povzročijo poškodbe laka.

Navodila za uporabo: Sredstvo je že pripravljeno za uporabo. Bogato ga napršite po površini in pustite delovati 1-2 minuti. Nato ostanke insektov obrišite z kvalitetno in čisto mikro krpo. V primeru zapečenih insektov, si lahko pomagate tudi z gobico za insekte.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P261 – Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki