Shiny Garage Bug Off 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,00 € z DDV

SG10.7500

Nov izdelek

Čistilo za odstranjevanje insektov

Več informacij

Shiny Garage Bug Off je efektiven odstranjevalec trdovratnih insektov. Vsebuje posebne sestavine katere razgradijo ostanke zasušenih insektov in jih varno odstranijo. Sredstvo je že pripravljeno za uporabo in ga ni potrebno redčiti z vodo.

Navodila za uporabo:
Napršite sredstvo direktno na ostanek insektov in pustite delovati 1-2 minute. Vozilo nato sperite z visokotlačnim čistilcem, da odstranite vse ostanke. Po potrebi postopek ponovite ali si pomagajte z gobico za insekte. Sredstva ne uporabljajte na soncu ali vroči površini.

Varnostni napotki:
Nevarno: H315 – Povzroča draženje kože. H318 – Povzroča hude poškodbe oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki