ATG kit za popravilo grelnih žic

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


22,95 € z DDV

ATG122

Nov izdelek

Komplet za popravilo grelnih žic na steklu

Tag:

Več informacij

Priročen komplet za popravilo pretrganih grelnih žic za ogrevanje stekel na vozilih. Hitro in enostavno do varne vožnje. 

Komplet vsebuje:
- 1 x čistilna krpica
- 1 x maskirni trak
- 1 x 1,5ml steklenička z prevodno smolo
- 1 x alkoholna čistilna krpica
- 1 x plastična žlica
- 1 x bombažna krpica

Navodila za uporabo:
1. Določito mesto, kjer je potrebno popravilo. Prepričajte se da je gretje izklopljeno.Očistite mesto za popravilo z priloženo krpico. 2. Zgoraj in spodaj od mesta popravila zaščitite z priloženim maskirnim trakom. Nanesite nekaj slojev prevodne smole na površino. 3. Odstranite zaščitni trak in počakajte 15-20 minut da se smola strdi.  4.Očistite površino z priloženo alkoholno krpico. Pred ponovnim vklopom gretja stekla počakati najmanj 24 ur. 


Varnostni napotki:
Vsebuje: 2-hidroksietil metakrilat. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki