K2 Roko Mix osvežilec zraka

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


1,70 € z DDV

-30%

2,43 € z DDV

Nov izdelek

Premium osvežilec zraka za vaše vozilo

Tag:

Več informacij

K2 Roko je premium osvežilec zraka primeren za vsako vozilo ali prostor. V prosojni vrečki pakirana fina odišavljena zrnca prepojena z finimi aromami, ki dolgotrajno zagotavljajo prijeten in svež vonj. Na voljo je v različnih vonjih.Vonji: Jagoda, zeleni čaj, ocean, Sweet candy, Vanilla, Limona, New car.

Navodila za uporabo: 
Osvežilec s pomočjo priložene vrvice zavežemo na mesto, kjer bo osvežilec zagotavljal najboljši efekt ali pa ga enostavno položimo v vozilo ali v prostor.

Varnostni napotki:
Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi Predpisi. Vsebina je navedena na originalni embalaži.

Povezani izdelki