Štiridelni komplet kozmetike v vedru

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,90 € z DDV

CSK01

Nov izdelek

Komplet avtokozmetike v vedru

Tag:

Več informacij

Priročen komplet za pranje vozil. Primeren je za učinkovito pranje vozila. Komplet je sestavljen iz štirih artiklov. Šampon CARSO IMPRESS je visoko koncentriran ekonomični šampon za ročno pranje vozil z dodatkom za korozijsko zaščito površin. Povsem varno ga uporabljamo na vseh površinah. Ustvarja stabilno penjenje, kar zagotavlja odličen čistilni učinek. Šampon je izredno koncentriran, zato je izredno ekonomičen. Čistilo za platišča Carso Rim omogoča hitro, varno in enostavno čiščenje vseh vrst platišč.

Vsebina kompleta:
- Avto šampon CARSO IMPRESS 1000ml
- Čistilo za platišča CARSO RIM 500ml
- Goba za pranje MAGIC CLEAN
- PVC vedro

Navodila za pranje:
Vozilo speremo z vodnim curkom. V priloženo vedro nalijemo vodo in vanj zlijemo šampon in dobro premešamo ( 3 pokrovčke - vedro). Šampon nanašamo na površino ročno z gobami za pranje vozil. Dobro speremo z vodo in vodo odstranimo z odstranjevalci vode in prebrišemo s krpo za sušenje karoserije. Čistilo za platišča nanesemo na površino. Počakamo nekaj časa in speremo z vodo. V kolikor je potrebno si pomagamo z namenskimi krtačami ali krpami.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Alkoholi, C12-15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Sulfonske kisline, C14-16 alkan hidroksi in C14-16 alken, natrijeve soli. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.Povezani izdelki