Nov
Foen Air Freshner "No Smoking" 200ml

Foen Air Freshner "No Smoking" 200ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

NOS200

Nov izdelek

Osvežilec zraka v razpršilu

Več informacij

Vrhunski Foen Osvežilci predstavljajo bogato in nežno aromo, ki vas bo očarala in vas ne bo postila ravnodušnega. Skrbno izbrane arome osvežilca pa vas bodo popeljali v nove dimenzije vonjav in počutja. Osvežilci so primerni za vozila kakor tudi za prostore. Dišava v skladu z IFRA.

Moto dišave: Idealna izbira za nevtralizacijo vonja po cigaretih. 
Note dišave: Aromat azijskega pačulija z dodanimi eteričnimi olji.

Navodila za uporabo:
Osvežilec napršite po notranjosti prostora. Napršimo na primerno površino. Za dolgotrajnejši vonj, ga lahko nanesete tudi na oblazinjene dele. V tem primeru, ga vedno najprej preizkusite na skritem mestu.

Varnostni napotki:
Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje: Linalol, (R)-p-menta-1,8-dien, kumarin, 4-terc-butilcikloheksil acetat, alil 3-cikloheksilpropionat, linalil acetat. Lahko povzroči alergijski odziv. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki